สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ เกลียดวิชานี้มาก

เดือน เม.! พิ่มขึ้ง น ย.62 และเพิ่มขึ้น 1.15% โดยกลุ่มอาหารสดเพิ่มขึ้นถึง 5.2 ต้นหอมเพิ่: เริกสดเพิ่: ขั มเพิ่ม 150% หริกสดเพิ่ม 50% ข้าวสาร และเนื้อสุกร แม้ว่าก ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลง 4 ครั้งในเดือน 28% ตามการสูงขึ้นของผักสด เช่น ลุ่มพลังงานจะกลับมาหดตัวถึง 0.49% อา น พ.ค. แต่ไม่ได้อุดให้ลดลง เพราะมีการปรับ ขึนค่าโดยสารสาธารณะ ทั้งรถ ขสมก, บขส.และรถตู้ แต่ก็จะมีผลแค่เดือนนี้เดือนเดียว น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว ต่อว่า แนวโน้มจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสินค้าหมวดอาหาร โดยเฉพาะผักสดที่ปี 61 ฐานตําจากสถานการณ์ที่ฝนตกชุก ผลผลิตดี แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งราคาน่าจะทรงตัวโนระดับสูง ขณะที่ราคาน้้ามันจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ ยกเว้นมีเหตุการณ์รุนแรง ส่วนราคาบุหรี่และเหล้า ทรงตัวเพราะปี ก่อนปรับขึ้นราคาตามการเพิ่มขึ้นของภาษีไปแล้ว 1. ใจความสําคัญของข่าว คือ » ๓ ร4, “ จากข่าวส่งผลกระทบอย่างไร (ส่งผลต่อการถือเงิน ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต) ๕ 6 กรแอดวิหร9สง 3. จากข่าวจะสามารถนํานโยบายการเงินและการคลังมาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร สซี 2 อ ใน(สกตลรวอายรใช่ภิใส 200 009.
เงินเฟ้อ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ