สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ📌

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจำนวนมาก และสินค้าและบริการมีลักษณะเหมือนกันมาก" ข้อความนี้หมายถึงข้ด ใด ขตลาดผู้ขายน้อยราย งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ก ตลาดผูกขาด ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ข้อใดเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ข้าวโพด ก ไฟฟ้า ค ผงซักฟอก งเครื่องซักผ้า 3. "ประเทศไทยมีบริษัทผลิตยาสีฟันอยู่หลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อจะมีราคาแตกต่างกัน และมีการโฆษณาแข่งขันกันสูง" ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด และยี่ห้อจ ก ตลาดผูกขาด ข ตลาดผู้ขายน้อยราย ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ง ตลา ผู้ 4. ถ้าหากอุปสงค์ในการซื้อเนื้อไก่มีมากขึ้นจะเกิดผลตามข้อใด ก ราคาเนื้อไก่ลดลง ขราคาเนื้อไก่เพิ่มขึ้น ค ปริมาณเนื้อไก่จะขายได้น้อยลง ง ปริมาณอาหารไก่จะมีการผลิตลดลง 5. ข้อใดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ตลาดสี่มุมเมือง 6. ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้องการซื้อของผู้บริโภค ก ตลาดนัด คตลาดนัดจตุจักร งตลาดข้าวกำนันทรง ก รายได้ของผู้บริโภค ขรสนิยมของผู้บริโภค คราคาของปัจจัยการผลิต งราคาของสินค้าและบริการ 7. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ก อุปสงค์และอุปทาน ขกรรมวิธีในการผลิต ค ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ งราคาของปัจจัยการผลิต 8. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ด้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ง ไม่มีข้อใดถูก ก การแข่งขันในการผลิตสินค้า ค การเพิ่มขึ้นของค่าแรงที่เป็นตัวเงิน 9. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ก การลงทุนลดลง ขอำนาจซื้อของเงินลดลง ค อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้น 10. "เมื่อมีความจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อ" ข้อใดเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นี้ ก เช่าบ้านอยู่อาศัยไปเรื่อยๆ เพื่อปลอดภาระหนี้สิน ข กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันทีโดยยอมชำระหนี้ระยะยาว ค รีบเก็บสะสมเงินให้ครบก่อนแล้วจึงซื้อบ้านด้วยเงินสด ง กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันที่โดยผ่อนชำระหนี้ระยะสั้นที่สุด งถูกทุกข้อ
PromotionBanner

คำตอบ

อันนี้ที่เราคิดนะคะ
1.ค
2.ข
3.ง
4.ข
5.ง
6.ค
7.ก
8.ก
9.ง
10.ข
ผิดตรงไหนขอโทดด้วยนะคับ

ผู้ถาม

แงง ขอบคุณนะคะ🌷❤️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!