ประวัติศาสตร์

ประวัติม.3เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ🙏

คำตอบ

กษัตริย์ในราชวงศ์จักรี สมมติ ใน ร.1 ก็มีอะไรสำคัญ วัดประจำ มีการสร้างอะไร บ้านเมืองเป็นไง ประมาณนี้

แสดงความคิดเห็น