ประวัติศาสตร์

นักเรียนคิดว่าการให้ระเบิดปรมาณูของอเมริกาในการเผด็จศึกญี่ปุ่นนั้นส่งผลเสียต่อโลกอย่างไร (โดยย่อ)

คำตอบ

1. ทำให้มีผู้คนชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และเป็นผลเสียต่อสุขภาพมานานหลายทศวรรต
2. ทำให้โลกรู้จักกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง (ถือว่าเข้าสู่ยุคปรมาณู อันก่อให้เริ่มสงครามนิวเคลียส์)
3. ประเทศมหาอำนาจต่างเร่งพัฒนาอาวุธให้เข้าสู่การเป็นนิวเคลียร์ เร่งพัฒนาระเบิดปรมาณูที่มีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยๆ (ตามสงครามเย็น ระหว่างสหภาพโซเวียตและอเมริกาที่ต่างฝ่ายต่างพัฒนาระเบิดปรมาณูเพื่อข่มขู่กัน)
4. ถือเป็นอาวุธที่ในหลายๆประเทศพยายามพัฒนา เพื่อมีไว้ซึ่งข่มขู่และต่อรองระหว่างประเทศ เพื่อหาประโยชน์ต่างๆ

แสดงความคิดเห็น