สังคมศึกษา

กฎหมายตราสามดวงประกอบด้วยตราประทับประจำตำแหน่งของส่วนใด

คำตอบ

มีตราพระราชสีห์ สำหรับตำแหน่งสมุหนายก ตราพระคชสีห์ สำหรับตำแหน่งสมุหพระกลาโหม และตราบัวแก้ว สำหรับตำแหน่งโกษาธิบดี หรือพระคลัง

แสดงความคิดเห็น