สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ปปธ. แปลว่าอะไรหรอคะ

No. กฎหมายกับชีวิต กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชนว่าด้วยความเม็ด ที่ว่าด้วยลักษณะความผิดและโท ทํานาดความยังได้ชัดเจน -ไม่มีผลย้อนหลัง กฎหมายอาญาข้อนี้ออกวันที่ 1 กฎหมายข้อนี้จะไม่นับย้อนหล ▷ กอง การกระทําความเ เอก-ในการกระชา เอกแห่ง ชลด - ก ก พ ทาง แต่ไม่กล ประมาท เป็นการกระทำใดยไม่เจตนา แต่ได้กระทำไปโดยปราศจากความระวัง ตัวอย่างการกระทำทางอาญา 2. 1. ตัวอย่างการกระทำผิดต คือ ความตั้งให้เป็นความตายไม่ว่าจะเหนา ไม่เคร ตัวอย่างการกระทำดังกระเภทต่างกาย คือ การกระทำผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ใจ 3 วางการกระจายระเภทเกี่ยวกับทรัพย์ - ความผิดฐานชิงทรัพย์ ใช้กล่อทำร้ายหรือว่าราชเจ้าของทรัพย์แล้วเอาไป - ความสานวิ่งราวทรัพย์ กรวยพลางอื่นเอาไป ความผิดฐานลักทรัพย์ - ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ร่วมอาชีพ 3 คนขึ้นไปโดยใช้อาวุธ เอาของคนอื่นไปเป็นของตัวเองโดยทุจริต ไม่มาก
1. 2. ลูก 3. ก 4. โทษทางอาญา 5 สถาน ประหารชีวิต เป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุด คุมขังไว้ เรือนจํา ขังไว้ในสถานที่ที่กาหนด แต่ไม่ใช่เรือนจํา บังคับเอาทรัพย์สินของคนเด โครงกฎหมายครอบครองจะถือว่าผิด และจะเป็นสมบัติของ รับทาน แดง ล กฎหมายแพ่ง กฎหมายแห่ง นิติกรรม สัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิเต็ชนกับเอกชน การ No. O Date อยได้เลย ลักษณะการกระทำผิดทางแห่ง อสงวอมทรัพย์ ที่ดิน และทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดิน ที่มีลักษณะ เคลื่อนย้ายไม่ได้ สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นที่นอกจากอสังหาริมทรัพย์ (เคลื่อนย้ายได้) สังหารหมพิเศษ สัตว์ มานะ เนื้อที่มีระวางตั้งแต่ 5 คน แพที่อยู่อาศัย (ต้องทำสัญญาซื้อขายอย่างเล การใช้สิทธิในกาลแห่ง คดีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้กระทำได้จ่ายค่าสินไหม ความรับผิดทางแพ่ง จาร +6 + เอก ผู้กระทำการใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล ตัวอย่างการกระทำผิดสัญญาการละเมิด - รับจำนำจะให้เงินน้อยกว่ามูลค่าเพื่อ safe ตัวเอง คือการเอาไป ยังรับจำนำแล้ว เอาเงินมา แล้วต้องจ่ายดอกเบี้ย - ถ้ายมาจำนำไม่จ่ายดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน ยังรับจำนๆ สามารถจัด
การบัน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ปี คือ max - สัญญาว่าใคร ใครองราว เพื่อดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี -เงดงามกฎจ า น 1.57. อยู่ พ การเอาทรัพย์ - กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ให้เช่า พอครบกำหนดต้องคืน เดิม ถ้าไม่เป็นเหมือนเดิมสามารถปรับได้ การ อาจ การลงมา 30,000 บาท 3ษา ชื่อ :กรรมสิทธิ์เป็นการผ่อนจ่ายที่ละงวด ลงตรกรม กองการ ▷

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉