ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ภาพแรกข้อ2,3ทำไงเหรอ ส่วนภาพสอง ทั้งหมดเลย คือเรางงมาก ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาอ่านนะ

' เข้ามาในเอเชียคือ ซ่ 1. เคมุ่งหมายแรกที่ชาวตะวันตกเดินทางเช้า อ อาสินค้าหรืองเทคฑากาจเจียตะรันออกเซ็งรต้. อ ๑ .เรีส. "' 02 ประโยชน์ของคินแคนอาณานิกมที่มีต่อเมืองแม่ คือ 3. ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามคือ 4 ประเทศในเธเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ได้เธ .ฑม่า มหลเดีย บุในลล่สาม ลิงค์ไปร |/
ร คลุ่มชาตินิยมลาวมีการแตกแยกอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง : หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศส ปืนโยบายต่อประเทศอินโคจีนอย่างไร 9๑. ท่านคิตว่าการที่อังกฤษยอมรับกลุ่มชาตินิยมในพม่าเหมาะสมหรือไม่ ให้นักรรียนแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล คามจ้อเท็จจริงในบทเรียน 10. เพตุใดฟีลิปปินส์จึงได้รับเอกราชโดยสันติวิธี รัญหาของมาเถเซียภายหลังการได้รับเอกราชแล้วคือเรื่องใด รัฐบาลได้แก้ไขปัญหายย่างไรการเมียง .การปกครองของมาณเซียจึงมั่นคงถึงปัจจุบัน 12. การเรียกร้องเอกราชใน ในที่สุด ร์เลสเต ขาชาติมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหาติมย'

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!