สุขศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ป่วย จ ฒ โรคทีเกิดจากความผิดปก บุคคลอื่นได้ ไซโตมีกาโล (๐เ๐กา๐ฐล16) คือโรคใด 6 โชน โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อ มีตัวย่อว่า .... ไป ( ๒๕ -- "0 อดส์ติดต่อได้ คื มีเพศสัมพัา ชู้เข็มฉี เอต อไ ๑ ทาง คือ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน และจาก ฆาาธาาธิกสาโบวสู่ ฉ่ โรคไข้เลือด ยๆคสาด ระยะใดของโรคไข้เลือดออกที่อาจทําใ 9 ร สาเหตุอย่างหนึ่งของโรคหัวใ พลังงานน้อย ทําให้เกิดการสะ การป้องกันโรคหัวใจแ อาหารหวานจัด เค็มจัด และอ สาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน ว ณา ออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะนําโรค ห้เสียชีวิตได้ จแล สมไขมันในร่างกาย .. ละหลอดเลือดที่สําคัญคือ การงดรับปร าหารจําพวก... จจจ๐6ก “1 ฟีโมเนีย (5แ๕๒ 1๐๐๐๐๕น5 ทอแทาอกเล๕) และไวรัส ว่า ไหพ้นททลท ไทหาเทนทดส์๐๐๓๕ พณร หรือ ซั6เกคะอ๑60ด = ว ส ซ = เซ % ะหลอดเลือด ซิ่งหมายถึงการไหลเวียนเลือดไม่ดี การใช้ ะทานอาหารจําพวกไขมันสัตว์ ไข่แดง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!