สุขศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ง สศ =ซ พพพัฒนาการกิต เวรรษที่ (ฏานทลนทา แล้วตอบคําถาม 1 3 "2 : 0 @: - 1 2 ค ' 0 | ง หญิงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เรียนเป็นเพื่อนของหญิงจะให้คํา แนะนําอย่างไร | งไรเพื่อไม่ให้มีอาการเหมือนหญิง
อ่านสถานการณ์ แล้วตอบคําถาม พ « สฮ่ะ., ฟ้าใสเป็นเด็กทีรับปร ฯ ๕ ต 4 , มีอาการหัวเร็ว รับประทานจุแตนําห ะใจสั่น จึงทําให้เธอต้องไปพบแ ล ะ ' "| ะทานอาหารตรงเวลา ครบทัง 3 มือ ลักลด ชอบวิตกกังวล หัวใจเต้นเร็ว แล เพทย์ เพื่อขอรับ คําปรึกษา [ 1 อาจจะป่วยเป็นโรคใด 2 มีความผิดปกติ ที่เกิดจากต่อมไร้ท่อใด เพราะเหตุใด า @ 4 ควรดู แลตนเองอย่างไร
สุขศึกษาม.1
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?