ประวัติศาสตร์

การแก้ไขปัญหาที่ญี่ปุ่นยกกองทัพเข้าไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กับการแก้ปัญหาการรุกรานของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ