พระพุทธศาสนา

สำหรับวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3ประการ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า.......

วันวิสาขบูชา

คำตอบ

-ประสูติ
-ตรัสรู้
-ปรินิพพาน

Shell_WJ_HS

วันขึ้น15ค่ำ เดือน6
1.วันประสูติ
2.วันตรัสรู้
3.วันปรินิพพาน
<ค่ะ>

แสดงความคิดเห็น