วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ม.2เรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะะ💖

คำตอบ

- ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์
- อาหารกับการดำรงชีวิต
- ธาตุและสารประกอบ
- การแยกสาร
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารในชีวิตประจำวัน
- การเคลื่อนทีาของวัตถุ
- แสงและการมองเห็น
- โลกและการเปลี่ยนแปลง
อ่านเยอะๆ คือตอนนี้สมองเบลอมาก🤓

แสดงความคิดเห็น