ภาษาไทย
มัธยมปลาย

อธิบายให้หน่อย

online pub.com/edia fort/#p=12 IN affateme กิจกรรม อธิบายว่าข้อความนี้แสดงให้เห็นถึง ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยอย่างไร เธอเลือกสรรเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเพื่อ สวมใส่ไปงานสังสรรค์คืนนี้ เมื่อเขาเป็นหวัด เขามักเขียนหวัด คำว่านาน่าบ้า ปาป่าป่า ให้ผลยิน
กิจกรรม อธิบายว่าข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ ของภาษาไทยอย่างไร เมื่อเด็กเกิดมามีคำเรียกวงศ์ญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลง ป้า น้า พ่อ แม่ ไก่ทำอาหารได้หลายอย่างเช่น ไก่ย่าง ไก่ทอด ไก่รวบ ไก่เคเอฟซี ห่อหมกไก่ แกงไก่ เธออย่าหยุด เดินๆ เข้า เร็วๆ ที่ พี่ๆ กำลังรอเราอยู่ B
อธิบาย ลักษณะเฉพาะภาษาไทย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉