เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทยม.4-6

314

12514

2

ข้อมูล

จันทรพิมพ์ ทวีรัตน์

จันทรพิมพ์ ทวีรัตน์

อ่านตรงไหนไม่ออก สอบถามได้ค่ะ😆
🐙เนื้อหา🐙
-พันธกิจของภาษา
-การเปลี่ยนแปลงของภาษา
-การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค
-ศัพท์บัญญัติ
-ระดับภาษา
-คำราชาศัพท์
-กาพย์เห่เรือ
-การสรรคำ
-การเรียบเรียงคำ
-โวหารภาพพจน์
-คำประสม
-ชนิดของประโยค
-ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด
-การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
-การเขียนเรียงความ
-โวหารการเขียน
-รสวรรณคดี
-การเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์
studygram : lawstudent_psu18

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อยากให้คำครูลหุนะคะ

ผู้เยี่ยมชม

รบกวนช่วยแต่งกลอนสุภาพให้หน่อยค่าไม่ถนัดจริงๆ 🙏

News