ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค้าบบ

' 1. พระราชกรณียกิจ (ผลงาน) ใดบ้างของสมเด็จ พระเจ้าตากสินที่ทำให้ประชาชนเกิดความประทับ ใจและความศรัทธา คำตอบของคุณ 2. ปัญหาสำคัญที่เกิดในสมัยธนบุรีที่ พระเจ้าตากสินต้องเจอมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนยก ตัวอย่างมา 3 กรณี และอธิบายให้พอเข้าใจ คำตอบของคุณ 3. สถานที่สำคัญที่ปรากฎในสารคดีมีอะไรบ้าง แล้ว มีความสำคัญกับพระราชประวัติของสมเด็จ พระเจ้าตากสินอย่างไร ให้นักเรียนยกตัวอย่างมา 3 แห่ง และอธิบายสถานที่ดังกล่าวให้พอเข้าใจ คำตอบของคุณ 4. จากสารคดี ประชาชนมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าตากสินบ้าง (ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร มีการ บนบานศาลกล่าวอะไร แก้บนอย่างไร) คำตอบของคุณ |||
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉