คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ🙏

Cir 3.ปัจจัย L1C กรุง 00 200 มากสุข ตสาหกร is other การปฏิวัติ หiko วิ mo 1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย ใบงาน เหตุการณ์สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ก. การจี้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งชนตึกเพนตากอน ค. การวางระเบิดรถรับส่งนักเรียน 2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอย่างไร ข. อาวุธที่ใช้ปฏิบัติการ ก. ลักษณะการปฏิบัติการ 3. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้าย ก. ความต้องการด้านการเงิน ค. เรียกร้องความสนใจ ทรง ข.เครื่องบินโดยสาร 6. คู่กรณีของ เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 คือข้อใด ก. ขบวนการอัล เคดา สหรัฐอเมริกา ข. การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์ ง. การลอบเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ค. จำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติการ 4. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล ก. เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย ค.อิรักครอบครองและซุกซ่อนอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง ข. แสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่ ง. ข. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ 1. เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ง. เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้าย 5. เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ผู้ก่อการร้ายใช้สิ่งใดในการปฏิบัติการ ก. ระเบิดพลีชีพ 4. เครื่องบินรบ 3. ขีปนาวุธ สร้างความกลัว ง. เป้าหมายในการปฏิบัติการ ข. ขบวนการตาลีบัน สหรัฐอเมริกา ง. ขบวนการพิแอลโอ สหรัฐอเมริกา ค. ขบวนการเจไอ สหรัฐอเมริกา 7. สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าบุคคลใดอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ค.นายร็อบบี้ แมร์ กาบาเนา ก. นายซัดดัม ฮุสเซน ข.นายโอซามะ บินลาเดน 8.เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการในเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ก. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกอาหรับ ข.นโยบายของสหรัฐที่การปราบปรามขบวนการก่อการร้ายทั่วโลก ค.นโยบายของสหรัฐในการสกัดกั้นการพัฒนาและสะสมอาวุธนิเคลียร์ ง.นโยบายของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับปาเลสไตน์ 9.เหตุการณ์ก่อวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ใครเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกา ค.นายจิมมี คาร์เตอร์ ก.) นายจอร์จ ดัลเบิลยู บุช ข. นายโรนัล เรแกน 10. เหตุการณ์ในข้อใดเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากการก่อการร้ายเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ก. เหตุการณ์สังหารหมู่ในเดนมาร์ก การก่อวินาศกรรมในเกาะบาหลี ค. การระเบิดรถใต้ดินในกรุงลอนดอน 11. เหตุผลประการหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาใช้กล่าวหาอิรักเพื่อจะใช้กองกำลังทหารกับอิรักคือข้อใด ก. อิรักมีกองกำลังทหารและสะสมอาวุธทันสมัยเพื่อใช้ทำลายโลก ข. อิรักสนับสนุนด้านกำลังทหารแก่ปาเลสไตน์ในการทำสงครามกับอิสราเอล ง. เป็นผู้นำในการปฏิบัติการตามมติของสหประชาชาติในการสร้างสันติภาพแก่โลก 12. ภาวะโลกร้อน มีสาเหตุพื้นฐานของปัญหามาจากตัวกระทำในข้อใด ก. ก๊าซเรือนกระจก ง. นายบิล คลินตัน ง. การทำลายเรือสินค้าของสหรัฐอเมริกาที่ช่องแคบโมซัมบิก ง.นายอาบีมาเอล กุซมัน ข. ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก ค. รังสีอัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ ง.การใช้สารCFC ในโรงงานอุตสาหกรรม kanokwan kaisakaew 13. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุโดยตรงของการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก ก. การทับถมของขยะมูลฝอย ข. การถางป่าเป็นบริเวณกว้าง ค... การสลายตัวของปุ๋ยเคมีประเภทไนเตรท ง. การย่อยสลายของมูลสัตว์ 14. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกข้อใด มีสาเหตุเกิดจาก ปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยตรง ก. ปรากฏการณ์เอลนิโญ 2. ปรากฏการณ์ลานิญา ค.การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม ง. อุณหภูมิของกระแสน้ำอุ่นลดลง 15. เพราะเหตุใดเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ค่าครองชีพจึงสูงขึ้นด้วย ก. น้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ข. มนุษย์ต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากน้ำมัน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉