เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[O-NET60] สรุปคณิต ม.ปลาย

3136

62470

6

ข้อมูล

Itsnumpueng

Itsnumpueng

- เซต
- ระบบจำนวนจริง
- ตรรกศาสตร์
- เรขาคณิตวิเคราะห์
- ฟังก์ชั่น
- ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
- ฟังก์ชันตรีโกณ
- ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
- เวกเตอร์ในสามมิติ
- ระบบเชิงซ้อน
- ลำดับและอนุกรม
- แคลคูลัสเบื้องต้น
-สถิติ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

Bobby
Bobby

ขอบคุณที่เเบ่งปันความรู้นะคะ

ผู้เยี่ยมชม

https://d10nvwdadbt5z0.cloudfront.net/data/companies/70/ebook/Mind_Mapping_PAT1.pdf

Itsnumpueng
Author Itsnumpueng

ไม่มีฮับ😀😊

Panchita
Panchita

มีไฟล์มั้ยคะ

ผู้เยี่ยมชม

มีไฟล์มั้ยค่ะ

jaaeyjubjubb 💕
jaaeyjubjubb 💕

มีไฟล์มั้ยคะ

News