มัธยมปลาย
Im Numpueng

Im Numpueng

I'm dek62 👑
Sci-Math 💜💚
Keep fighting ✌

โน้ต

จำนวนโน๊ต
27
จำนวนไลค์
10567

Q&A

จำนวนคำตอบ
81
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
12

สมุดโน้ตสาธารณะs

[SUM61]ของแข็งของเหลวgas M.5💖 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[SUM61]ของแข็งข...

Im Numpueng
76
1
[SUM61]📍เทคนิคเดาศัพท์อิ้ง 💚 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[SUM61]📍เทคนิคเ...

Im Numpueng
317
3
[SUM61]💕สรุป ENGLISH for M.4-6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[SUM61]💕สรุป EN...

Im Numpueng
258
1
[SUM61]สรุป MATH M.4💓💥 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[SUM61]สรุป MAT...

Im Numpueng
346
0
[SUM61] Biology for M.4-6💛 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[SUM61] Biology...

Im Numpueng
275
4