มัธยมต้น
Itsnumpueng

Itsnumpueng

Um ma 👑
I’m going to update about English lesson recently
Thank you for follow me😍
I guarantee you won’t miss anything about English 🌹🌼✌️

โน้ต

จำนวนโน๊ต
27
จำนวนไลค์
13163

Q&A

จำนวนคำตอบ
81
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
12

สมุดโน้ตสาธารณะs

[SUM61]ของแข็งของเหลวgas M.5💖 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[SUM61]ของแข็งข...

Itsnumpueng
83
1
[SUM61]📍เทคนิคเดาศัพท์อิ้ง 💚 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[SUM61]📍เทคนิคเ...

Itsnumpueng
384
3
[SUM61]💕สรุป ENGLISH for M.4-6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[SUM61]💕สรุป EN...

Itsnumpueng
313
1
[SUM61]สรุป MATH M.4💓💥 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[SUM61]สรุป MAT...

Itsnumpueng
432
0
[SUM61] Biology for M.4-6💛 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[SUM61] Biology...

Itsnumpueng
311
4