คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อนี้ทำยังไงคะ ช่วยสอนหน่อยได้ไหม🥺

7. สุภัทราเป็นพนักงานบริษัทผลิตแชมพูสระผมแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำการสำรวจ 187 ความนิยมของสีขวดที่ใช้บรรจุแชมพูสำหรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น จำนวน 50 คน สุภัทราจะดำเนินการ อย่างไรตั้งแต่การสำรวจจนถึงการนำเสนอข้อมูล
8. ศักดิมีรายได้เดือนละ 25,000 บาท สิ้นปีสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ ไม่เกิน 60,000 บาท สามารถหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาท หักค่าเบี้ยประกันชีวิต 50,000 บาท หักค่าเบี้ยประกันสุขภาพของมารดาของนายศักดิ์ 20,000 บาท สิ้นปีนายศักดิ์ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องชำระภาษีหรือไม่ ถ้าชำระภาษีเป็นเงินเท่าไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉