มหาวิทยาลัย
Korn K.

Korn K.

ED MATH KKU 🙋

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
6666

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Calculus 2 (แคล2) ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • คณิตศาสตร์

Calculus 2 (แคล2)

Korn K.
257
0
Linear Algebra 1 ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • คณิตศาสตร์

Linear Algebra 1

Korn K.
85
1
ความน่าจะเป็น&สถิติเบื้องต้น ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็น&ส...

Korn K.
645
1
Calculus 1 (แคล1) ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • คณิตศาสตร์

Calculus 1 (แคล1)

Korn K.
530
1
Physics : ไฟฟ้ากระแส&แม่เหล็ก ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

Physics : ไฟฟ้า...

Korn K.
535
1