สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่อยตอบหน่อยครับ
ใบงานสังคม 3.2

ใบงานที่ 3.2 หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้ เรื่อง: ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ วิชา: ภูมิศาสตร์ ม.3 คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 1. เขตเทือกเขาสูงตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 1.1 เทือกเขาที่สลับซับซ้อนทอดแนวยาวตลอดชายฝั่งตะวันตกของทวีปคือ 1.2 เทือกเขาแอนดีสเกิดจากแผ่นเปลือกโลก 1.3 ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่มีชื่อว่า 1.4 บริเวณภูมิประเทศแบบฟออร์ดพบในบริเวณ 2. เขตหินฐานทวีป 2.1 ที่ราบสูงอานากำเนิดจาก 2.2 ที่ราบสูงมาดูโกรสซูกำเนิดจาก 2.3 ที่ราบสูงบราซิลกำเนิดจาก 2.4 ที่ราบสูงปาตาโกเนียกำเนิดจาก 3.3 ที่ราบกรันซาโกเกิดจากเทือกเขา 3.4 ที่ราบปัมปัส 23 ชื่อ........ กา ชาว เลขที่ 26 ห้อง ม.3/ ครูผู้สอน นครศ นมมา 3.เขตที่ราบ 3.1 ลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ 3.2 ที่ราบยาโนสมีแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขากอร์ดีเยราโอเรียนทัลได้แก่ 4. เกาะและหมู่เกาะ 4.1 เกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปคือ 4.2 เกาะที่ตั้งในหมู่เกาะเวสต์อินดีส และ นาย บริเวณปากแม่น้ำมีลักษณะเป็น 4.3 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ 4.4 หมู่เกาะที่อยู่ในดินแดนเอกวาดอร์และเป็นเกาะที่แนวเส้นศูนย์สูตร และ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉