คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยทำเป็นตารางให้หน่อยค่ะ

12. มีนักศึกษา 3 คน ชื่อ มีชัย วันชัย และวิชัย เขาลงทะเบียนเรียนคนละ3 วิชา จากวิชาต่อไปนี้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดนตรี โดยที่ไม่มีวิชาใดเลยที่ทั้งสามคน ลงทะเบียนเรียนเหมือนกัน และถ้าทราบว่า วันชัยไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์เลยตั้งแต่จบ ม. 6 มีชัย กำลังศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์ ขณะที่อีกสองคนไม่ได้เรียนวิชานี้เลย และวิชัยไม่เคยให้ความสนใจดนตรีเลยแม้แต่น้อย อยากทราบว่าใครเรียนอะไรบ้าง
13. พี่น้อง 3 คน ชื่อ นายทอง นายดำ และนายสม แต่ละคนอายุห่างกันคนละ 2 ปี นายทองเป็นคน ที่พูดเท็จเสมอ นายดำเป็นคนที่พูดจริงบ้างเท็จบ้าง ส่วนนายสมเป็นคนที่พูดจริงเสมอ ถ้าท่านถามคนที่อายุน้อยที่สุดว่า “ใครแก่กว่าคุณ 2 ปี” ผู้นั้นตอบว่า “นายทอง” ถ้าท่านถามคนกลางว่า “คุณคือใคร” ผู้นั้นตอบว่า “นายดำ” ถ้าท่านถามคนที่อายุมากที่สุดว่า “ใครอ่อนกว่าคุณ 2 ปี” ผู้นั้นตอบว่า “นายสม จากข้อมูลดังกล่าวจะสรุปได้หรือไม่ว่า นายทองเป็นพี่คนโต
ตรรกศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉