คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.2) 1.3) 1) ให้นักเรียนเขียนข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 1.1) 2 เป็นจํานวนเต็ม หรือ 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 2 เป็นจํานวนเต็ม และ 2 เป็นจํานวนตรรกยะ ถ้า 2 หาร 10 ลงตัว แล้ว 10 เป็นจำนวนคู่ ถ้า 2 ไม่ใช่จํานวนตรรกยะ แล้ว 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 1.4) 1.5) 2 หาร 10 ลงตัวก็ต่อเมื่อ 10 เป็นจำนวนคู่ TT เป็นจำนวนตรรกยะ หรือ จำนวนอตรรกยะ 12 เป็นจำนวนเฉพาะ และจำนวนคู่ 2 เป็นจำนวนเฉพาะ และ 12 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 1.9) ถ้า 2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว 2 ไม่ใช่จำนวน 1.10) 2 เป็นจำนวนคู่ และเป็นจำนวนเฉพาะด้วย 1.6) 1.7) 1.8) นางสา แบบฝึกหัดที่ 2 การเชื่อมประพจน์ ม.4/4 nov... PV ~ ตอบ P.Ag P- P ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ***** ตอบ ***
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉