สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคส่งผลยังไงต่อทรัพยากร

PromotionBanner

คำตอบ

ลองเอาไปเกลาๆได้นะคะ 🥺🫶🏻 อย่าลืมเช็คข้อมูลอีกทีด้วยน้าา

1. ปริมาณน้ำและการเจริญเติบโตของพืช: เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ, สามารถมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการใช้น้ำในภาคการเกษตร(อาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้น้ำลดลง, เกิดปัญหาขาดน้ำหรือการแบ่งแยกทรัพยากรน้ำ)

2. อากาศและสภาพอากาศ: อาจส่งผลต่อการเกิดภัยจากภัยธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวน เช่น พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ฝนที่ตกมากหรือน้อยเกินไป

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ(สิ่งแวดล้อม): การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ, สภาพนิเวศ, และชนิดของสัตว์/พืชที่สามารถอยู่รอด(อาจส่งผลต่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหาร)

🌟 การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรในระยะยาว สรุปสั้นๆคือมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเอง

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉