มัธยมปลาย
ferxz🦄

ferxz🦄

"ไม่ลงมือทำแล้วจะสำเร็จหรอ?"
ig : fnstd 👉 ฝากติดตามด้วยนะคะ💗
📌กดใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเคิ้ป

โน้ต

จำนวนโน๊ต
32
จำนวนไลค์
1856

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[กลางภาค] การเคลื่อนที่แนวตรง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[กลางภาค] การเค...

ferxz🦄
24
0
[กลางภาค] เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[กลางภาค] เคมีท...

ferxz🦄
79
0
[uni]​ ประโยค ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

[uni]​ ประโยค

ferxz🦄
4
0
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เชื้อเพลิงซากดึ...

ferxz🦄
29
0
พอลิเมอร์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

พอลิเมอร์ ม.4

ferxz🦄
16
1