สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร
การคาและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี การจัดการกรร
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ทำลงในกระดาษ A 4 (วาดภาพประกอบ)

22:44 กิจกรรมที่ 4 ออกแบบประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ คําชี้แจง... ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี การจัดการ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จากสถานการณ์ที่กำหนด ให้ ทำลงในกระดาษ A 4 (วาดภาพประกอบ) สถานการณ์ คุณปู่พอเพียง หลังจากเรียนจบ ป.ตรี คุณปู่ได้มอบปัจจัยการผลิตได้ดังนี้ >>> - ที่ดินให้นักเรียนจํานวน 5 ไร่ -ทิศเหนือติดภูเขา al 19 7 -ทิศตะวันออกติดกับสวนผลไม้ของนาย ก -ทิศตะวันตกติดกับสวนยางพาราของนาย ข ทิศใต้ติดถนนสายเชียงคำ - น่าน โดยปลูกลำไย จำนวน 2 ไร่ เงาะ 1 ไร่ มา 5 ปีแล้ว สวนแห่งนี้กําลังให้ผลผลิต... >>>เงินสด 750,000 บาท >>> อาคารเปิดโล่งขนาด 30 ตารางเมตร พร้อมห้องครัว และห้องนํา 1 ห้อง >>>รถไถ ขนาดเล็ก 1 คัน เกณฑ์การประเมินผลงาน รายการประเมิน ขอ 1 ประยุกต์ใช้ครบทุกด้าน (เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ) 2. การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหมาะสม 3. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4. ถูกต้องตามหลักปรัชญาศกพ. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 5. ตรงต่อเวลา 6 ออกแบบได้สร้างสรรค์ สวยงาม ตรงประเด็น เขียนอธิบายการประกอบการออกแบบได้อย่างเข้าใจ รวม ผลงานการออกแบบ คะแนน 9 2 2 5 2 5 5 30
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉