สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะของม.6

เรือไปถึงเรื่อง ราชนาวีของเจ้าชาย สเป็นสนธิสัญญา กับประเทศอะไร in กล้ - เลโอนาร์โด ดา วินชี งานประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ง 6. คนใหม่ของชาติตะวันตก อเศรษฐกิจและระบบ อุดมคติ n Sonnet The Prince 7. การปฏิรูปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ก ศาสนจักรไม่มีพิธีกรรม ข ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ค ศาสนจักรมุ่งเน้นหลักธรรมมาก เกินไป ง ไม่มีข้อใดถูก 8. นิกายคาลวินแพร่หลายอยู่ในประเทศใด ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ข เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เดียวกันทั่วยุโรป วิทยาเกิดแนวคิดอะไร A Macbeth s Utopia ค เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ง - อังกฤษ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 9. ข้อใดคือผลจากการปฏิรูปศาสนา ก เกิดกระแสชาตินิยม A ข เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายเทอร์ ระบอบรัฐชาติอ่อนแอลง และอำนาจ กลับคืนสู่ศาสนจักร 7700 คอน 1. W
หลการเรียนรู้ EESBRIST 5 รูปสลักเดวิดเป็นผลงานของใคร 1 ปทราก ราฟาเอล มีเกลันเจโล เลโอนาร์โด ดา วินชี ประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ชาติ nnet pia A Macbeth ง The Prince ปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ใครคือผู้ค้นพบทฤษฎีที่ว่า ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ก เรอเน เดการ์ต 9 กาลิเลโอ กาลิเลอี ค นิโคเลส โคเพอร์นิคัส ง เซอร์ฟรานซิส เบคอน ประเทศใดที่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม 10. เป็นประเทศแรก ก อิตาลี ข อังกฤษ ฝรั่งเศส ง เยอรมนี 12. รถไฟสายแรกในประเทศอังกฤษวิ่ง ระหว่างเมืองใด n York-Leeds ชwing. ราย จานจาน ประวัติศาสตร์สากล 0.4-6 13. แนวคิดที่ว่า ประชาชนเป็นที่มาของ อำนาจทางการเมือง เป็นของใคร Liverpool-Crewe A Liverpool-Manchester ✔ Blackpool-Manchester 14. 69 ก รูโซ ข จอห์น ล็อก ค ทอมัส ฮอบส์ ง มองเตสกิเออร์ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะแบบ มารอก ก เขียนเรื่องเกินจริง ข เขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ค เขียนเรื่องตามความเป็นจริง ง เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 15. บทละครแนวจินตนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในเยอรมนีคือเรื่องอะไร ก เฟาสต์ ข เหยออธรรม ง ค เทสส์ผู้บริสุทธิ์ เรื่องชวนหัวของมนุษย์
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉