วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ใครก็ได้ ผมไม่เก่งเรื่องไฟฟ้า

ใช้บอกความสามารถในการ S - วัตต์ (w) ม้าเป็นหน่วยที่มี เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน้า 5 คำถามที่ 10 เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 500 วัตต์ ถ่ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้ เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เท่าใด 50.6² 600 × 3 + + 1800 500 3 23.6 296777 คำถามที่ 11 เครื่องจักรที่กำลังสูงสุดเท่ากับ 3,000 นิวตัน-เมตรต่อวินาที จะยกวัตถุได้มวลเท่าไรในเวลา 20 วินาที.. คำถามที่ 12 เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ 360 กิโลจูล ในเวลา 1 นาที เครื่องยนต์เครื่องนี้มี กำลังเท่าใด ☐ O ▷
ไฟฟ้า
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉