วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

องค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบด้วยอะไรบ้าง

PromotionBanner

คำตอบ

ระบบนิเวศประกอบไปด้วยองค์ประกอบไปด้วย 2 ประเภท:

1. องค์ประกอบทางชีวภาพ (Biological component)
* ผู้ผลิต (Producer): สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเอง เช่น พืชสีเขียว แพลงก์ตอนพืช แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
* ผู้บริโภค (Consumer): สิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
* สัตว์กินพืช (Herbivore): กินพืชเป็นอาหาร เช่น กวาง ม้า กระต่าย
* สัตว์กินเนิ้อ (Carnivore): กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต งู
* ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ (Decomposer): กินซากสัตว์และเศษซากพืช เช่น ไส้เดือน แมลงปีกแข็ง เห็ด รา

2. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical component)
* สิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ แสง อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุ สารอินทรีย์

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉