มหาวิทยาลัย
Chanii ◡̈⃝

Chanii ◡̈⃝

Chanikan K.
2001’s
♡ ᴘsᴜ.ᴡɪᴛ sᴜʀᴀᴛ | sᴄɪᴜs 9
♡ ᴛʜᴀᴍᴍᴀsᴀᴛ | ᴀᴄᴄʏ 62

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
10307

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

ชีววิทยา ม.5 #2 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.5 #2

Chanii ◡̈⃝
527
5
เคมี ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.5

Chanii ◡̈⃝
2107
2
ชีววิทยา ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.5

Chanii ◡̈⃝
1015
3
เคมี ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.4

Chanii ◡̈⃝
437
10
ฟิสิกส์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4

Chanii ◡̈⃝
274
0