มหาวิทยาลัย
Chanii ◡̈⃝

Chanii ◡̈⃝

𝑪𝒉𝒂𝒏𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑲.
2001’s
• ᴘsᴜ.ᴡɪᴛ sᴜʀᴀᴛ 1
• ᴘsᴜ.ᴡɪᴛ sᴜʀᴀᴛ 4 x sᴄɪᴜs 9

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
9789

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

ชีววิทยา ม.5 #2 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.5 #2

Chanii ◡̈⃝
496
5
เคมี ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.5

Chanii ◡̈⃝
1823
2
ชีววิทยา ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.5

Chanii ◡̈⃝
925
3
เคมี ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.4

Chanii ◡̈⃝
427
10
ฟิสิกส์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4

Chanii ◡̈⃝
265
0