ชีววิทยา
มัธยมปลาย

“จงอธิบายเมื่อขยับกระดาษไปในทิศทางต่างๆ ว่าภาพในกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ไปอย่างไร (อธิบายโดยละเอียด)”
ชีวะ ม.4 ค่ะ

3. จงอธิบายเมื่อขยับกระดาษไปในทิศทางต่างๆ ว่าภาพในกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ไปอย่างไร (อธิบายโดยละเอียด ซ้าย ขวา หน้า หลัง 6 Cia

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉