ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

พรุ่งนี้ต้องส่งอาจารย์แล้วค่ะ
ช่วยหน่อยนะคะ

H ….… 17:46 น. ← Google Lens ชื่อ - สกุล.. ใบงานที่ 1 เรื่อง การเทียบศักราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่กำหนดให้ถูกต้อง และตอบคำถาม หลักการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. พ.ศ. วิธีการเทียบ ตรงกับ ค.ศ. ค.ศ. ตรงกับ พ.ศ. 2485 1936 2500 1965 2534 1987 2548 2000 2553 2007 ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูล แล้วเทียบศักราชตามที่กำหนดให้ถูกต้อง และตอบคำถาม 1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1826 ตรงกับปี ค.ศ. 2.รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2325 ตรงกับปี ค.ศ. 3.รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตรงกับปี ค.ศ. 4.ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2001 แสดงว่า นักเรียนเกิดปี พ.ศ. 5.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1967 ตรงกับปี พ.ศ. แปล ข้อความ ค้นหา การบ้าน ช็อปปิ้ง ภาพที่ตรงกัน $24* ขนาดปาก จํานวนกระดาษที่หนีบได้ จํานวน/กลอง 31มม. S0แผ่น 10 38มม. 100แผ่น 8 51มม. 150แผ่น 5 โครงสร้างภาษีสรรพสามิตแอลกอฮอลใหม่ BUND 64 modu 200 eve 100 WURD 190 un 555 244 Un CHR06 youn 277 un 40 137.30 u 10 Uvi 312 un ed 8.70 webca in da 360 182 UNI 320 un 0.70 ined u ----- 10- - u 357-447 un ||| = Valp ..... หลักการเทียบ ค.ศ. เป็น พ.ศ. วิธีการเทียบ 3 73 : เลขที I I I I I I I I I I I I I
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉