เคมี
มัธยมปลาย

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นสารมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะฝนกรด ซึ่งมีธาตุซัลเฟอร์และธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ จงระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของธาตุซัลเฟอร์และออกซิเจน

คำตอบ

หนูทราบแค่ ซัลเฟอร์ เลขอะตอม 16
ออกซิเจน เลขอะตอม 8 ค่ะ
เลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนค่า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?