เคมี
มัธยมปลาย

ทำยังไงคะ เรื่องการละลาย 🥺

2. จงคำนวณค่าการละลายโมลาร์ของ CaF₂(s) CaF2 (Ksp = 1.7 x 1010) ในสารละลาย 0.10 M Ca(NO3)2 Ca²+ (aq) + 2F (aq) 3
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉