มหาวิทยาลัย
Kittimasakball

Kittimasakball

เพศ
ชาย
จังหวัด
ขอนแก่น

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
2055

Q&A

จำนวนคำตอบ
22
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปโครงสร้างของพืชดอก ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

สรุปโครงสร้างขอ...

Kittimasakball
12
0
เชื้อเพลิง&ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

เชื้อเพลิง&ผลิต...

Kittimasakball
44
0
สรุปเคมีกรดเบส 9 วิชาสามัญ ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

สรุปเคมีกรดเบส ...

Kittimasakball
108
0
จำนวนเชิงซ้อน ม.5 ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน ม.5

Kittimasakball
46
0
สรุปเคมีอินทรีย์ : ม.6 ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

สรุปเคมีอินทรีย...

Kittimasakball
1749
8