สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะค่ะยากมากเลยยหลายวันเเล้วอ่ะค่ะ

5. หากนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนในการทำงานครั้งนี้ อย่างไรบ้าง จึงจะเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดี 6. นักศึกษาคิดว่าในการเป็นผู้นำหรือผู้ตามในชุมชนใดๆ คุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องใดบ้าง 7. หากนักศึกษาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ได้ความรู้ว่า หลักการของการออมเงินนั้น เมื่อมีรายได้ควรมีการออมเงินโดย คิดแบ่งตามความจำเป็นในลักษณะดังนี้ เก็บออมรายเดือนอย่างน้อยร้อยละ 30 (สำหรับอนาคต) ใช้จ่ายสิ่งจำเป็นแต่ละวัน ร้อยละ 50 และเก็บไว้เป็นการท่องเที่ยวหรือบันเทิง ร้อยละ 20 ดังนั้นสมมุติว่านักศึกษา มีรายได้เดือนละ 15,000.- บาท ในแต่ละส่วนที่เป็นร้อยละจะคิดเป็นจำนวนเงินบาท

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉