เคมี
มัธยมปลาย

อันนี้ต้องเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อยังไงหรอคะ

1.6 H H H H H H H 1 H-C-C-C- C-C-C-H 1 1 1 1 H-C C H H H HH HHH V Y
เคมีอินทรีย์ สูตรโครงสร้าง

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?