เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่า

4. จงแสดงการเกิดเรโซแนนซ์ของสารประกอบ CH,CNO

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉