ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยได้มั้ยคะ ประวัติศาสตร์ม.3 ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

คะแนนเต็ม ตะแนนที่ได้ แบบฝึกหัด คำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ส ๔.๒ ม.๓/๑) ๑0 ชาวอาณานิคมอเมริกันทำสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษ เพราะ ๒ หลังประกาศเอกราชจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกาปกครองประเทศแบบ ซึ่งมีการแบ่งสรรอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ ที่เอกชนต่างแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือเป็นแบบ ดำเนินการทางธุรกิจอย่างอิสระภายในขอบเขตของกฎหมาย ๔ อารยธรรมโบราณที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอเมริกัน ๕ จนมีอิทธิพลต่อสังคมโลก เดิมแคนาดาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่ฝรั่งเศสไม่สนใจปกครองอย่างจริงจัง เพราะ 5 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกา ๗ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ๘ ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบโดย ใน ค.ศ. ๑๔๙๒ ๔ ประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากอังกฤษและฝรั่งเศส เรียกว่า ส่วนชนชาติผสมระหว่างชาวอินเดียนพื้นเมืองกับชาวสเปน เรียกว่า ๑๐ อุตสาหกรรมที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉