ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ฝากด้วยค่ะ😭

เรื่อง usonโลnทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ค่านแจง ให้นักเรียนต้นทาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนตรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีนงได้ โดยพัจารณาจาก ป้อความท หนดให้ แล้วเรียนด้าตอบลงในช่องปรตนานักษรไปว์ 7 10 1 5 6 2 4 3 8 1. ศาสนสถาในศาสนาพราหมณ์-อินดูสร้างขึ้น เพื่อถวายพระคัวะ 2. แหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 4. แหล่งอารยธรรมของชุมชนในลุ่มแม่น้ำ 3. เมืองท่าโบราณณในเวียดนาม 7. เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ อันดูบนเขา เจ้าพระยาตอนล่าง 5 แหล่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์ยุคแรก 6. สถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมของอาณาจักรขอม 10. เมืองโบราณที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ พนมดงเร็ก 8. ศูนย์กลางการค้าและการแลนปลี่ยนทาง วัฒนธรรมระหว่างยูโรปกันอเชีย 9. ซูปแบบสถาปัตยกรรมของยูโรปในเกาะสูชอน ท่องถั่นกับฝรั่งเศส ง

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉