ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ทวีปยุโรปเวลามาตรฐานช้ากว่าไทยเพราะอะไรคะ??

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉