ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยค่ะ เค้าไม่เก่งเลย😭😭😭

ตอนที่ ๑ : ประวัติการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย คำสั่ง ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเรื่องราว C. ศรีนาวนำถม B. ขอมสบาดโขลญลำพง F. พราหมณ์-อินดู A. ศรีอินทราทิตย์ D. เชลียง E. ศรีสัชนาลัย G. ขอม H. ผาเมือง 1. บางกลางหาว J. ยมและน่าน อาณาจักรสุโขทัย เริ่มต้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จากการรวมตัวของชุมชนเล็กๆ บริเวณลุ่มแม่น้ำ โดยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการค้าขาย มีความสัมพันธ์กับชาวมอญ และ (๑) ชาวเขมร จึงทำให้สุโขทัยนั้นได้รับอิทธิพลด้านการปกครองจากอาณาจักร (๒) ชาวสุโขทัย (ก่อนยุคพ่อขุนรามคำแหง) นับถือศาสนา (๓) การเติบโตของสุโขทัยนั้น เป็นการเติบโตในลักษณะเมืองคู่ กล่าวคือ เป็นการเติบโตระหว่างเมือง สุโขทัยเดิมที่ ห้วยแม่โจน กับเมือง (๔) และ ซึ่งต่อมาเมืองเชลียงได้เติบโตเป็นเมือง (๕) ซึ่งเป็น ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ (พ.ศ.๑๗๐๐-๑๘๐๐) พ่อขุน (๖) ผู้ปกครองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้สิ้นพระชนม์ลง เป็นเหตุให้ (๗) แล้วครองเมืองสุโขทัย กดขี่ข่มเหงขาวสุโขทัย ต่อมาพ่อขุน (๔) นาวนำถม และพ่อขุน (๙) เข้ายึดอำนาจ บุตรของพ่อขุนศรี ซึ่งเป็นสหาย ได้ร่วมมือกันชิงเมืองสุโขทัยคืนมาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม พ่อขุนผาเมืองไม่ได้ปกครองเมืองต่อ แต่ได้ตั้งพ่อขุนบางกลางหาวให้ขึ้นครองเมืองสุโขทัยแทน " และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยอย่างเป็น ประทานนามใหม่ว่า "พ่อขุน (๑๐) ทางการใน พ.ศ. ๑๗๙๒ ตอนที่ ๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เชียงใหม่ * หริกุญไชย การที่อาณาจักรสุโขทัย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมและ น่าน ส่งผลต่อความเจริญของสุโขทัยในด้านต่อไปทนี้ อย่างไรบ้าง ๑. (คราพัน มตะคะมะ ุโขทั้ย ๑ ศรีเทพ พระบาง *คระหลวง น ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ สุพรรณภูมิ นครชัยศรี เมืองพร อาณาจักรขอม เพชรบุรี ๑.๒ ด้านการเกษตร ๑.๓ ด้านการคมนาคม

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉