ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

10. ไทยเข้าร่วมกับประเทศกลุ่มใดในสมัยสงครามเย็น 11.จังหวัดใดบ้างที่โดนกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในเข้ามืดของวันที่ 8 ธันวาคม 2484 12. จุดประสงค์สำคัญของขบวนการเสรีไทยทั้งในและนอกประเทศคืออะไร 13. ขบวนการเสรีไทย 3 กลุ่ม หลักทั้งในและนอกประเทศไทยอยู่ที่ประเทศใดบ้างและมีใครเป็น หัวหน้าขบวนการ 14. ไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อใด 15. ให้นักเรียนเขียนประวัติของ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ต่อไปนี้ 15.1 รัชกาลที่ 8 มีพระนามว่าอะไร พระราชสมภพเมื่อใด และสวรรคตเมื่อใด 15.2 รัชกาลที่ 9 มีพระนามว่าอะไร พระราชสมภพเมื่อใด และสวรรคตเมื่อใด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉