วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเราทำหน่อยค่ะ ทั้งหมด5ข้อเลยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ💖

แบบฝึกหัด ๒. ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ คู่แข่งใ้ สืบค้นชื่อเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่อไปนี้ มาด้านละ ๑ ชนิด ทำโคร ๑. ด้านการสื่อสาร ในทั่ว ชื่อ ประเภท เจ้าของ ปีที่เริ่มทำงาน ดำร ๒. ด้านการสำรวจ ื่อ ช่อ ซึ่งี ประเภท เจ้าของ ปีที่เริ่มทำงาน ๓. ด้านการทดลอง ช่อ ชื่อ ในอวกาศ ประเภท เจ้าของ หา ปีที่เริ่มทำงาน ใน ๔. ด้านการทหาร ชื่อ ประเภท เจ้าของ ปีที่เริ่มทำงาน ๔. ด้านการพยากรณ์ ชื่อ ช่อ อากาศ ประเภท เจ้าของ ปีที่เริ่มทำงาน พ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉