สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

3. ให้นักเรียนสรุปถึงประวัติและความเป็นมาของศาสดาของ ศาสนาพราหมณ์ มาพอเข้าใจ 2. คัมภีร์ของศาสนาพราหมร์เรียกว่าอะไร มีสาระคัญอย่างไร 3. เทพสูงที่สุดของศาสนาพราหมณ์-อินดู เรียกว่าอะไร มีเทพอะไรบ้าง เทพแต่ละองค์มีบทบาท หน้าที่อย่าไร 4. นิกายของศาสนาพราหมณ์มีทั้งหมดกี่นิกาย แต่ละนิกายมีลักษณะอย่างไร 5. หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ และหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ ศาสนาพราหณ์ มีอะไรบ้าง แต่ละหลักธรรมมีลักษณะอย่างไร 6. ในหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะ ตรงกันในหลักธรรมใด ให้อธิบาย 7. ศาสนาพราหมณ์มีพิธีกรรมอย่างไรบ้าง 8. ศาสนาพราหมณ์มีนักบวชหรือไม่เพราะเหตุใด 9. สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์เรียกว่าอะไร พีความหมายว่าอย่างไร 10. เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์คืออะไร ให้อธิบาย 11. เพราะเหตุใดศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแต่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือไม่ มากนักซึ่งมีผู้นับถือเพียง แค่ 900 ล้านคนทั่วโลก

คำตอบ

น่าจะถูกนะคะ สัญญาลักษณ์คือ โอห์ม ค่ะ แต่จำความหมายไม่ได้

สังคม
แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉