สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมจีน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ คำชี้แจง จงนำคำในกรอบสี่เหลี่ยมไปใส่หน้าข้อความที่กำหนดให้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา แบบฝึกหัด วิชา ส 33101 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ชื่อ ชั้น 24. 25. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ราชวงศ์ชาง ราชวงศ์โจว ราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ซ้อง ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์ถัง เลขที่... บ้านเมืองเกิดความแตกแยกแบ่งเป็น 3 ก๊ก และหกราชวงศ์ สร้างกําแพงเมืองจีน ยุคทองของวัฒนธรรมจีน มีการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม มีการส่งพระภิกษุยวนชาง หรือพระถังซัมจั๋งไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย มีชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในราชสำนัก คือ มาร์โค โปโล ชาวอิตาลี มีนักปราชญ์ที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ขงจื๊อ เม่งจื้อ จีนเริ่มเป็นจักรวรรดิ มีขุนนางตำแหน่งสำคัญเกิดขึ้น คือ วันที มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่ เป็นสมัยที่มีการกำจัดแนวความคิดต่างๆ และมีการทำลายตำราของขงจื้อ เป็นสมัยที่จีนรุ่งเรืองด้านการค้า กษัตริย์จะเรียกตัวเองว่า “โอรสของสวรรค์” มีประเพณีการรัดเท้าสตรี การใช้ลูกคิด - ตรงกับสมัยอยุธยาของไทย มีความสามารถในการใช้กองทัพม้าและธนู เชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ ให้ชายจีนไว้ผมหางเปียและใส่เสื้อแบบแมนจู เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสอบเพื่อเข้ารับราชการ หรือเรียกว่าการสอบจอหงวน มีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม คือ เปาบุ้นจิ้น เป็นสมัยที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกบนกระดองเต่า กระดูกวัว นำเอาปรัชญาของขงจื้อมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉