เคมี
มหาวิทยาลัย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 12.5 ปอนด์ที่อุณหภูมิ 80 องศาฟาเรนไฮต์ อยู่ในถังดับเพลิงปริมาตร 5 ลูกบาศก์ ฟตุ (ระบบปิด ระบบไม่นิ่ง และไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น) จงหาปริมาณความร้อนที่ถูกถ่ายเทออกจากถังดับเพลิง เพื่อให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 50 กลายเป็นของเหลว

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?