เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อุณหพลศาสตร์เคมี

283

2915

1

ข้อมูล

Point

Point

❄️เทอร์โมไดนามิกส์
❄️ความร้อน ความร้อนของสารละลาย
❄️พลังงานพันธะ
❄️เอนโทรปี
❄️เอนทาลปี
❄️พลังงานอิสระ
❄️กฎของเฮสส์

ความคิดเห็น

ppm_11
ppm_11

🙏🏻🙏🏻💞

News