เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีmidterm ปี1

261

4209

0

ข้อมูล

BAMBIE

BAMBIE

1.ปริมาณสัมพันธ์
2.ของเหลว
3.สารละลาย
4.Thermodynamics
5.จลนพลศาสตร์
6.สมดุลเคมี
7.เคมีไฟฟ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News