คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เราทำได้แค่4รูปง่าา ขอโทษนะะ💞🙏
ภาพที่ 1 ศาสนาพุทธ
ภาพที่ 3 ศาสนาอิสลาม
ภาพที่ 4 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ภาพที่ 5 ศาสนาคริสต์

บูบู้

ขอบคุณค่าา ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ🙏🙏🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉